NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

Preventivní prohlídka (1x za 2 roky)

0 Kč

Výpis z karty registrujícího praktického lékaře

350 Kč

Prohlídky pro zaměstnavatele

650 Kč

Potvrzení o zdravot. způsobilosti k řízení motor. vozidel do 65 let

700 Kč

Potvrzení o zdravot. způsobilosti k řízení motor. vozidel (povinné nad 65 let)

350 Kč

Potvrzení o zdravot. způsobilosti pro držitele zbrojního průkazu

700 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

350 Kč

Lékařský posudek na žádost pacienta

350 Kč

Lékařská zpráva pro pojišťovnu

300 Kč

Posudek o bolestném

300 Kč

Vystavení kopie PN

100 Kč

Vypsání žádosti do domova důchodců

100 Kč

Vypsání žádosti o rekondiční pobyt

200 Kč

Potvrzení na žádost pacienta či jiného subjektu

100 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

200 Kč

Očkování proti klíšťové encefalitidě (do 50 let věku/dávka)

850 Kč

Očkování proti klíšťové encefalitidě (nad 50 let věku/dávka)

0 Kč

Očkování proti tetanu

0 Kč

Odběr krve na žádost pacienta

200 Kč

Pořízení kopie lékařských nálezů - 1 list

10 Kč

Vyšetření krve na žádost pacienta

ceník k dispozici v ordinaci