Preventivní prohlídka

se řídí vyhláškou 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách a měl by ji absolvovat každý registrovaný pacient jednou za 2 roky (nejdříve po uplynutí 23 měsíců). Cílem je screening některých chorob, doplnění údajů o pacientovi a zvážení rizik onemocnění (dle rodinné zátěže).

Doplnění informací (anamnézy) - doneste zprávy z odborných vyšetření, pokud jste někde sledováni, absolvované operace či úrazy, zajímají nás i nově zjištěné nemoci u rodičů či prarodičů (nádorová onem., infarkty, cévní mozkové příhody...)

Očkování - pokud jste absolvovali očkování, které jsme neaplikovali my, sdělte nám to (očkování v rámci cest do zahraničí apod.)

Vzorek ranní moči - při objednání vám vydáme zkumavku na vzorek ranní moči, kterou pak otestujeme papírkem na přítomnost cukru, ketolátek, bílkovin a krve

Odběr krve - přijďte na lačno (od půlnoci nejíst, pít pouze vodu, večer před pouze lehká večeře)

- glukóza (časný záchyt cukrovky)

- metabolismus tuků (cholesterol, triglyceridy)

- další odběry dle zhodnocených rizik 

Další vyšetření v rámci screeningu nádorových a kardiovaskulárních onemocnění 

ekg - nad 40 let každé 4 roky

žádanka na oční vyšetření - od 45 do 60 let každé 4 roky

FOB test - krvácení do stolice (záchyt rakoviny tlustého střeva) u pacientů nad 50 let, neprovádí se, pokud byla pacientu provedena kolonoskopie (10 let, poté FOB)

žádanka na mammograf - záchyt rakoviny prsu u pacientek nad 45 let každé 2 roky